ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy rozpocząć nową tradycję SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH dla członków Oddziału Toruń.
Planujemy imprezę w dniu 16.12.2022 o godzinie 18:00 w Toruniu (dokładna lokalizacja imprezy w najbliższym czasie).
Koszt uczestnictwa to 20 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.12.2022 do godziny 17:00.
Musimy oszacować ilość osób zainteresowanych uczestnictwem, dlatego prosimy o:
- osobistą wizytę w Oddziale i zapisanie się na listę wraz z opłaceniem kwoty 20 zł
lub
- przesłanie na adres e-mail: torun@zkwp.pl zgłoszenia uczestnictwa oraz z dowodem przelewu z dopiskiem WIGILIA na konto Oddziału 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350
Osobą koordynującą przygotowania jest Agnieszka Hajzer, tel. 601 218 145, mail: torun@zkwp.pl

EGZAMINY, TESTY

Serdecznie zapraszamy na egzaminy – BH, PT, IGP (IPO) 1,2, Testy psychiczne oraz przegląd hodowlany Owczarka Niemieckiego – w dniu 03.12.2022, które odbędą się w Lubiczu Górnym 87-162 przy ul. Rzemieślniczej 8.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów prosimy konsultować z kierownikiem sekcji szkolenia Piotrem Wyborskim (506 019 117).

Obsada sędziowska :
Sędzia prób pracy – Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia exterieru Owczarka Niemieckiego – Mieczysław Gątkowski
Pozorant - Krzysztof Brzoskniewicz

DOKUMENTACJA:
1. Książeczka startowa (możliwość zakupu w oddziale ZKwP)
2. Potwierdzenie opłaconej składki za rok 2022
3. Rodowód psa/suki lub metryka
4. Zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie

WAŻNE
Ze względu na zapisy w regulaminie organizacji imprez kynologicznych Głównej Komisji Szkolenia Psów informujemy, że :
1. Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie lub testach mogą zapoznać się ze specyfiką placu szkoleniowego w terminie ustalonym z Panem Krzysztofem Brzoskniewiczem (tel. 505 127 151) lub Piotrem Wyborskim
(tel. 506 019 117).
2. Łączna minimalna ilość psów przystępujących do egzaminów (BH, PT, IPO) wynosi 4, dlatego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail : torun@zkwp.pl . Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odwołanie egzaminu. Dla sprawniejszej organizacji imprezy należy przesłać na powyższy adres e-mail skan lub dobrej jakości zdjęcie rodowodu psa.
3. Wszelkie wątpliwości i pytania należy zgłaszać u kierownika sekcji szkolenia psów O/Toruń Piotra Wyborskiego (506 019 117).


Zmiany w opłatach !!!

Obniżenie opłaty za zgłoszenie na Wystawę Klubową Chartów, a konkurencje hodowlane bez opłat.
Uwaga! - osobom, które dokonały wpłat po 15 lipca 2022 w kwocie 170 zł, różnice zostaną zwrócone na rachunek bankowy.


PRZEGLĄDY HODOWLANE


Informujemy, że w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu, będą odbywały się przeglądy hodowlane przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami (PDF) >

Przeglądy odbywać się będą w siedzibie oddziału w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 84 od godz. 17.00, przeprowadzane będą przez następujących sędziów:
- pinczery, sznaucery i czarne teriery - Karolina Wójcik-Wonorska
- teriery - Anna Winiarska
- jamniki - Karolina Wójcik-Wonorska
- wyżły - Anna Winiarska
- aportery, płochacze i psy dowodne - Sławomir Sztul
- rasy nieuznane - Anna Winiarska

Wypełnione elektronicznie zgłoszenia (plik PDF >) proszę przesyłać na maila torun@zkwp.pl do dwóch dni przed każdym terminem przeglądu.

Opłaty w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prozę wpłacać na konto Związku Kynologicznego w Polsce oddział w Toruniu nr 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350 z dopiskiem przegląd hodowlany.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, zaplanowane na 27 marca 2020, Walne Zgromadzenie zostaje ODWOŁANE. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2022

Prosimy o opłacenie składki członkowskiej za 2022 rok w kwocie 70 zł.
Opłaty można dokonać w kasie oddziału lub na konto: 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Związek Kynologiczny w Polsce jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszona jest w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Federation Cynologique Internationale). Tylko psy zarejestrowane w ZKwP mają prawo udziału w wystawach organizowanych pod patronatem FCI.
Szczenięta nabyte z dokumentacją innych organizacji lub stowarzyszeń nie mogą być rejestrowane w ZKwP, uzyskiwać tytułów oraz uprawnień hodowlanych.

                                                                                              Zarząd Oddziału

Uwaga hodowcy !
Zgodnie z "Regulaminem hodowli psów rasowych" oraz postanowieniem OKH hodowcy są zobowiązani udostępnić w czasie przeglądu miotu szczenięta oraz matkę tych szczeniąt do kontroli.
Metryki dla szczeniąt będą wydawane przez Biuro Oddziału w czasie
do 2 tygodni od dnia przeglądu miotu.

 

 

Wystawy - Dog Shows 2022