Wystawy / Shows
Zgłoszenia - Entry
 
 
 
Wystawa - Show
  IV Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich
4. German Shepherd Dog National Show (CAC)

Miasto - City, Date - Date

Lipno, 17.06.2023

Miejsce - Place

PUK ARENA - 87-600 Lipno, ul. Kr. Wyszyńsmiego 63


Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

2.06.2023

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

Wystawcy krajowi - opłaty do dnia 2.06.2023
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
- za pierwszego psa  120 zł
- za każdego następnego  100 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt  70 zł
- za psa w klasie weteranów  70 zł

- parking 20 zł


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 15 PLN.

Foreign exhibitors - payment up to 2.06.2023
- for the first dog  120 PLN
- for every additional dog  100 PLN
- minor puppy, puppy and veteren class  70 PLN

- Parking 20 PLN


Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

Foreign exhibitors:
PL 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350


Planowana obsada sędziowska - Judges

  Milan Hulo (SK)
    Owczarki niemieckie długowłose

Vadimas Volkovas (LT)
    Owczarki niemieckie krótkowłoseUWAGA!
Przy zgłoszeniu do klasy użytkowej wymagany jest CERTYFIKAT UŻYTKOWOŚCI (WCC), zgodnie z Regulaminem Wystaw ZKwP i FCI.
 
 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 22-04-2023