Wystawy / Shows

   
Plan sędziowania / Plan of judging         
  
    Wykaz wystawców / List of exhibitors


    Dodatkowe informacje / Additional informations
 
 
Wystawa - Show
  IV Krajowa Wystawa Chartów - 4. Sighthound National Show (CAC)

(wystawa popołudniowa, sędziowanie planowane jest od godz. 16.00)

UWAGA !  Wystawa odbędzie się bez udziału publiczności!

Miasto - City, Date - Date

Brodnica, 15.01.2022

Miejsce - Place

Hala OSiR - 87-300 Brodnica, ul. Królowej Jadwigi 1

UWAGA !  Parking dla wystawców BEZPŁATNY.
Wjazd na parking od ul. Królowej Jadwigi 1 oraz ul. 3-go Maja 1.

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

3.01.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.


Opłaty - wystawcy krajowi
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP):
- za pierwszego psa  100 zł
- za każdego następnego psa tego samego właściciela  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt lub szczeniąt i weteranów  50 zł
- za psa w klasie weteranów  60 zł
- za psa z tytułem Int.Champ. (CIB / CIE)  60 zł
- za psa rasy polskiej  zniżka 50 % opłaty podstawowej
- konkurencja Najlepsza Para  40 zł

UWAGA !  Przy jednoczesnym zgłoszeniu charta na dwie wystawy, łączna opłata za zgłoszenia jest niższa o 20 %.


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.


Foreign exhibitors:
- for the first dog  40 EUR
- for every additional dog  30 EUR
- minor puppy or puppy class  15 EUR
- veteran class  20 EUR
- interchampions  20 EUR
- Polish Breeds  discount 50 %
- Best Couple  15 EUR

* * *
 
Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

STOISKA NA TERENIE WYSTAWY
W celu zarezerwowania miejsc przeznaczonych do rozstawienia stoisk podczas trwania wystawy proszę pisać maila na adres torun@zkwp.pl  podając:
- wielkość stoiska w m kw.
- nazwę firmy (rodzaj sprzedawanego asortymentu).
Opłata za rozstawienie stoiska: 40 zł/m kw.

Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

Foreign exhibitors:
PL 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350


Reklamy w katalogu

cała strona (cz-b) 100 zł, pół strony (cz-b) 50 zł

W katalogu zostaną ujęte tylko reklamy opłacone do dnia 3.01.2022

Planowana obsada sędziowska - Judges


 
Hanna Woźna-Gil (PL)
     Chart rosyjski Borzoj
     Greyhound
     Whippet

Tomasz Wolańczyk (PL)
     pozostałe rasy z grupy 10. FCI
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 13-01-2022

Obsługa wystawy: wystawy.NET