Wystawy / Shows

   
Plan sędziowania / Plan of judging         
  
    Wykaz wystawców / List of exhibitors

 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Chartów - Sighthound National Show (CAC)

(wystawa popołudniowa, sędziowanie planowane jest od godz. 16.00)

Miasto - City, Date - Date

Brodnica, 11.01.2020

Miejsce - Place

Hala OSiR - 87-300 Brodnica, ul. Królowej Jadwigi 1

UWAGA !  Parking dla wystawców BEZPŁATNY.

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

2.01.2020

Opłaty - Entry Fees

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty - wystawcy krajowi
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP):
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego psa tego samego właściciela (bez katalogu)  80 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  40 zł
- za psa z tytułem Int.Champ. (bez katalogu)  50 zł
- za psa rasy polskiej (bez katalogu)  zniżka 50 % opłaty podstawowej
- konkurencja Najlepsza Para  40 zł

UWAGA !
Opłaty za każdego psa, niezależnie od ilości zgłoszonych przez jednego właściciela psów oraz klasy wystawowej, dokonywane w dniu wystawy wynoszą 150 zł.
Opłaty za każdego psa, nie dokonane w terminie przyjmowania opłat, w przypadku nie doprowadzenia psa do oceny wynoszą 150 zł.
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue)   45 EURO
- for every additional dog (without Catalogue)  35 EURO
- minor puppy, puppy and veteran class  15 EURO
- interchampions  25 EURO
- Polish Breeds  discount 50 %
- Best Couple  15 EURO

* * *
 
Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

STOISKA NA TERENIE WYSTAWY
W celu zarezerwowania miejsc przeznaczonych do rozstawienia stoisk podczas trwania wystawy proszę pisać maila na adres torun@zkwp.pl  podając:
- wielkość stoiska w m kw.
- nazwę firmy (rodzaj sprzedawanego asortymentu).
Osoba odpowiedzialna za stoiska Jolanta Rzeszotarska, tel. 792-425-819
Opłata za rozstawienie stoiska: 40 zł/m kw.

Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

Foreign exhibitors:
PL 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350


Reklamy w katalogu

cała strona (cz-b) 100 zł, pół strony (cz-b) 50 zł

W katalogu zostaną ujęte tylko reklamy opłacone do dnia 27.12.2019

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 06-01-2020

Obsługa wystawy: wystawy.NET