Wystawy / Shows

   
Plan sędziowania / Plan of judging         
  
    Wykaz wystawców / List of exhibitors

 
 
Wystawa - Show
  V Krajowa Wystawa Psów Rasowych - National Dog Show (CAC)

Miasto - City, Date - Date

Brodnica, 12-13.01.2019

Miejsce - Place

Hala OSiR - 87-300 Brodnica, ul. Królowej Jadwigi 1

UWAGA !  Parking dla wystawców BEZPŁATNY.

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

4.01.2019

Opłaty - Entry Fees

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty - wystawcy krajowi
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP):
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego psa tego samego właściciela (bez katalogu)  80 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  40 zł
- za psa z tytułem Int.Champ. (bez katalogu)  50 zł
- za psa rasy polskiej (bez katalogu)  zniżka 50 % od powyższych opłat
- konkurencja Najlepsza Para  40 zł

- udział w konkursie Młody Prezenter (bez katalogu)  20 zł/dzień

UWAGA !  Przy jednoczesnym zgłoszeniu charta na dwie wystawy opłata za zgłoszenie na jedną z wystaw jest niższa o 30 %.

Opłata za każdego psa, niezależnie od ilości psów zgłoszonych przez jednego właściciela oraz klasy wystawowej, dokonywane w dniach wystawy oraz po wystawie (w przypadku nie doprowadzenia psa do oceny) wynosi 150 zł.


On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue)   40 EURO
- for every additional dog (without Catalogue)  30 EURO
- minor puppy, puppy and veteran class  15 EURO
- interchampions  20 EURO
- Junior Handling  5 EURO

Payment should be done directly at the show in EURO or PLN!


Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

STOISKA NA TERENIE WYSTAWY
W celu zarezerwowania miejsc przeznaczonych do rozstawienia stoisk podczas trwania wystawy proszę pisać maila na adres torun@zkwp.pl  podając:
- wielkość stoiska w m kw.
- nazwę firmy (rodzaj sprzedawanego asortymentu).
Osoba odpowiedzialna za stoiska Robert Ossowski, tel. 509-437-895
Opłata za rozstawienie stoiska: 40 zł/m kw.

Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

Foreign exhibitors:
PL 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350


Reklamy w katalogu

cała strona (cz-b) 100 zł, pół strony (cz-b) 50 zł

W katalogu zostaną ujęte tylko reklamy opłacone do dnia 28.12.2018

Sędziowanie grup / Division of groups

  12.01.2019 (sobota/Saturday) - grupy/groups:  1, 3, 6, 8 i 10
13.01.2019 (niedziela/Sunday) - grupy/groups:  2, 4, 5, 7, 9, rasy nieuznane przez FCI

 
 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 08-01-2019

Obsługa wystawy: wystawy.NET